Information att läsa inför NTF och Länsförsäkringars bana på Camp blåljus

 

Här hittar ni information om vad ni behöver läsa på inför finalen! Frågorna kommer att röra moped, a-traktor, alkohol i trafiken, försäkring, cykel och vägmärken. Det är viktigt att alla i klassen läser på om allt!

 

Klicka på denna länk för att läsa på om moped, a-traktor, alkhol i trafkien samt försäkring. Läs sedan på texten om cykel och trafikmärken nedan. Lycka till!

https://trafikeniskolan.ntf.se/media/37854/bildmanus_moped-atraktor-epa-traktor-och-alkohol.pdf

 

Cykel

 

Vad säger lagen?

Vet du att cykel klassas som fordon och ska därför följa samma trafikmärken som gäller för tillexempel bil.

 

Följande säkerhetsbestämmelser gäller för cykeln

Barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

 

Cykel måste enligt lag vara utrustad med:

 Bromsar

 Ringklocka

 

 

I mörker måste cykeln även vara utrustad med:

Lampa med vitt eller gult ljus fram

Lampa med rött ljus bak

Vit reflex i fram

Röd reflex i bak

Orange eller vita reflexer på sidan

 

Skjutsning

När man är 15 år får man skjutsa ett barn under 10 år.

När man är 18 år får man skjutsa två barn under 6 år.

 

 

 

 

Vägmärken och trafikregler

 

 

Här får man inte köra in med fordon.

 

 

Betyder enkelriktat och man får endast köra i den riktning som pilen visar.

 

 

Det är förbjudet att köra in på en gata från det här hållet med fordon. I motsatt riktning sitter en enkelriktat skylt.

 

 

Märket visar att det är en gågata. Man får cykla här men endast i gångfart och de gående har företräde.

 

 

Detta märke betyder gångfartsområde. Här får bilar bara köra i gångfart och de måste stanna för gående som korsar vägen.

 

 

När detta märke finns i en korsning måste man vänta tills det är fritt för att få korsa eller köra ut på vägen.