NTF Skaraborg ej i konkurs

Med anledning av dagens artikel i Dagens Nyheter vill NTF i Skaraborg förtydliga ett par saker i sammanhanget.

Den utredning som Trafikverket nu genomför är riktad mot NTF riks, det vill säga NTF-förbundens centrala kansli i Stockholm. NTF riks är en egen juridisk person, med eget personalansvar och styrelse. De anklagelser som har riktats mot NTF genom två visselblåsare, är alltså riktade mot centrala kansliets hantering av centrala medel. NTF-förbunden har inget med denna process att göra. Det är NTF riks som söker och får statliga medel i olika former ifrån Trafikverket och det är den process som nu är under utredning.

NTF Skaraborg är ett väl fungerande förbund

Det som har hänt är förödande för varumärket NTF. Jag är den första att beklaga detta. Men jag vill betona att detta inte har något med NTF Skaraborg att göra. Vi är inte indragna i denna process. Det kommer heller inte påverka vår verksamhet mot våra kunder och samarbetspartners.

I Sverige finns sammanlagt 11 NTF-förbund med säte i Skåne till Luleå i norr. Alla förbund är egna juridiska enheter men ingår i federationen NTF och står under samma varumärke. NTF riks söker statliga medel varje år och de som tillfaller NTF-organisationen, fördelas därefter till förbunden för genomförande. Varje år genomför NTF-förbunden ett stort antal nationella projekt i form av cykelsäkerhet, mätning av hjälmanvändning, cykelhjälm, information mot allmänhet och politiker.

Trafikverkets granskning påverkar naturligtvis oss på många plan. Men vi står oss starka och kommer att jobba på som vanligt. Vi har många åtagande just nu som inte får bli lidande på grund av detta.

Vid frågor ring Petra Hansson 070-606 22 54

NTF Skaraborg ej i konkurs

2022-04-19