Hastighet och flödesmätningar

Hastighet och flödesmätningar

 

Vi gör flödes och hastighetsmätningar med hjälp av diskret radarutrustning som monteras upp temporärt längs vägkanten. Utrustningen samlar information om antal fordon, typ av fordon, hastighet och tid.

En mätning pågår vanligtvis i en vecka och efter det sammanställer vi informationen och levererar en lättöverskådlig rapport efter mätningen.