Vårens barn i bilträffar!

Har du funderingar på hur ditt barn ska åka bil så säkert som möjligt? 
Ett vanligt år utan pandemi så besöker NTF Skaraborg alla kommuner med barn i bil information. Den här våren kommer det anordnas barn i bilträffar utomhus av Familjecentralen i några kommuner, någon Familjecentral anordnar en digital information. NTF Skaraborg hänvisar till din Familjecentral för information om hur och var.

Har du inte möjlighet att medverka så kanske informationen nedan kan vara till hjälp. 

En vanlig fråga är bilbarnstolars livslängd, i följande rekommendation som har tagits fram gemensamt av en nationell expertgrupp för barnsäkerhet i bil, finns färsk och nyttig information om just det, 

NTF:s hemsida finns mycket bra att läsa om barn i bil.