TVÅ VAL - trafiksäkerhetsinformation till gymnasieungdomar

Under två timmar (ca 120 minuter) för vi dialog med eleverna om mycket viktiga
trafiksäkerhetsområden.
Målet är att påverka attityd och beteende genom upplevelse och diskussion.
Teori och praktik varvas.


Innehåll:
- Beteende och attityder – risk
- Trafiknykterhet
- Hastighetens betydelse
- Bilens inre säkerhet

Under den teoretiska delen diskuterar vi trafiknykterhet
utifrån elevernas egna erfarenheter och stärker dem i att
ta ställning mot rattfylleri, samt riskerna med att vara
ofokuserad och distraherad vid bilkörning.

Hastighetens betydelse och bilens inre säkerhet
genomförs huvudsakligen utomhus. Där får eleverna bl.a.
uppleva en påkörning av en docka i 50 km/h,
hastighetens betydelse för stoppsträcka och krockvåld
på oskyddad trafikant.

Här går vi också igenom vikten av att alltid använda
bilbälte, lasta rätt och ha en bra körställning.

Vi hjälps åt att lägga upp en bra planering för just er skola, beroende på antal elever och
utrymme. Utbildningen är kostnadsfri för skolan tack vare ett mycket gott samarbete
med Länsförsäkringar Skaraborg.

För mer information och bokning kontakta

Petra Hansson
petra.hansson@ntf.se
0501-686 55