Inventering av skolskjutshållplatser

Inventering av skolskjutsbusshållplatser

 

Vi använder oss av trafikverkets modell för inventering av skolskjutshållplatser. Detta gör att vi kan bedöma alla hållplatser lika och ge en bra överblick till kommunen om skicket på hållplatserna som eleverna använder.

Kontakta oss för mer information.

Telefon 0501-686 50 eller mail skaraborg@ntf.se