Bilen som säker arbetsplats - Teori och praktik

Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga.

Genom teori och praktiska övningar i bil får du värdefulla tips för en säker och trygg vistelse i trafiken, samtidigt som det bidrar till att minska onödiga plåtskador.

Enlig Arbetsmiljöverkets krav ”ska arbetsgivaren och arbetstagarna ha tillräckliga kunskaper om de risker som finns i arbetet. Arbetsgivaren ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera sitt systematiska arbetsmiljöarbete, där trafiksäkerheten ingår som en del”.

Trafiksäkerhetsutbildningen vänder sig till dig som

 • Använder bilen som tjänstefordon
 • Har personalansvar för medarbetare som kör i tjänsten
 • Har arbetsmiljöansvaret på er arbetsplats

Vinster för företaget

 • Minskade fordonskador, personskador och psykiskt lidande
 • Tryggare arbetsmiljö för alla anställda
 • Bättre varumärke på vägarna och en attraktivare arbetsgivare
 • Uppfyller arbetsmiljöverkets krav på utbildning för alla förare

Kursmål

Efter utbildningen ska arbetsgivare och anställda fått kunskap om hur man skapar en trafiksäker arbetsmiljö i sitt fordon, ha ökad kunskap om sin trafikmiljö samt känna till konsekvenserna av ett riskfyllt beteende i trafiken.

Kursinnehåll

Teori

 • Hastighet
 • Bilens inre säkerhet
 • Distraktion
 • Alkohol och andra droger
 • Sömn och vakenhet
 • Nollvisionen
 • Varumärket och trafiksäkerhetspolicy

Praktik

 • Backövningar
 • Rakbroms
 • Skillnad mellan 30 och 50 km/tim, en förevisning om hastighetens betydelse                                                           

Den teoretiska delen kan genomföras i grupper om 6 till 24 deltagare, den praktiska delen i grupper om max 8 deltagare.

Teoridelen kan även genomföras digitalt.

Vi hjälper dig att göra rätt val för att bli en vinnare i trafiken!

För mer information kontakta:
Petra Hansson, petra.hansson@ntf.se 0706-062 254
Agneta Berlin, agneta.berlin@ntf.se 0733-610 356