Pressmeddelande

Ungdomar använder inte bälte i baksätet

Vi har under året sett ett antal uppmärksammade olyckor med tragisk utgång där de inblandade varit ungdomar sittande i baksätet. Efter att ha analyserat data från akutsjukvården i hela landet kan NTF konstatera att det inte var en slump att de skadades så svårt. Bältesanvändningen i baksätet bland ungdomar i åldern 15 – 24 år är tre till fyra gånger lägre jämfört med övriga åldersgrupper.

Resultaten från akutsjukvården under de tre senaste åren indikerar att bältesanvändningen bland ungdomar i baksätet kan ligga så lågt som 80 procent.

- Det är alarmerande att bältesanvändningen i baksätet bland ungdomar är så låg. Om inget görs för att få fler ungdomar att använda bältet kommer vi sannolikt tvingas läsa om fler tragiska olyckor i framtiden. Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Vi måste få dem att förstå att bältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och baksätet. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med cirka 50 procent, säger NTF Skaraborgs verksamhetschef Petra Hansson.

NTF:s årliga bältesmätningar som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på 96 procent.

I Skaraborgs län ligger totala bältesanvändningen på 95 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet.

Bältesmätningarna i Skaraborg visar vidare att kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Det var 98 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 94 procent av de manliga förarna. Bland passagerarna var det 98 procent av kvinnorna samt 95 procent av barnen cirka 4‑15 år som använde bälte, jämfört med 93 procent av de manliga passagerarna.

 

Den totala användningen av bilbälte i framsätet i personbil ligger alltjämt högt men det är fortfarande en bit upp till det nationellt uppställda målet för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige som ligger på 99 procents användning. I 2020 års mätning är det två län som har når upp till det nationella målet och det är Halland och Stockholm samtidig som vi ser en minskning av det lägsta resultatet. Norrbotten backar två procentenheter till 88 procents användning vilket i sig självt är anmärkningsvärt. I Skaraborg minskar bältesanvändningen jämfört med 2019.

- Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i landet och att vi ser tendenser till ännu större skillnader mellan länen i år. På vissa håll saknar mer än var tionde bälte. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare i glest befolkade län för att öka användningen och i förlängningen rädda fler liv, säger NTFs generalsekreterare Marie Nordén

Kontaktperson:

Petra Hansson verksamhetschef NTF Skaraborg 070-606 22 54

Marie Nordén, generalsekreterare NTF  070-221 59 65 

 

Checklista för god bältesanvändning

  • Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
  • Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
  • Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.
  • Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt kan du slå i ratten innan det gör någon nytta.
Ungdomar använder inte bälte i baksätet

2020-11-26