Har du anställda som kör i tjänsten?

Bilen som säker arbetsplats - Teori och praktik

Utbildningen omfattar både en teoridel och en praktisk del. Upplägget väljer man själv, båda delarna kan genomföras samma dag eller vid olika tillfällen.

Teori, 2 timmar där följande områden tas upp
• Varumärket och trafiksäkerhetspolicy
• Bilens inre säkerhet
• Hastighet
• Distraktion
• Sömn och vakenhet
• Alkohol och andra droger i trafiken

Praktisk del i egna fordon, 2 timmar
• Backövningar
• Rakbroms
• Skillnad mellan 30 och 50 km/tim, en förevisning om hastighetens betydelse

Den teoretiska delen genomförs i grupper om 6 till 24 deltagare, genomförs även digitalt. Den praktiska delen i grupper om max 8 deltagare.

För mer information kring upplägg och priser, kontakta:

Petra Hansson, NTF Skaraborg 070 606 22 54, petra.hansson@ntf.se
Agneta Berlin, NTF FyrBoDal 073 361 03 56, agneta.berlin@ntf.se

Bilen som säker arbetsplats - Teori och praktik

2023-05-04