Fler använder mopedhjälm i Skaraborg

Allt fler på moped använder hjälmen i Skaraborg
Antalet mopeder i trafik ökar kraftigt. Förra året omkom sju mopedister och cirka 230 skadades allvarligt. Hälften av de som omkommer på moped saknar eller tappar sin hjälm vid olyckstillfället. Nu visar NTF:s nationella cykelhjälm- och mopedhjälmsmätning att andelen som använder mopedhjälm sjunker. I Skaraborg däremot använder 99 procent mopedhjälm, det är 3 procent högre än det nationella genomsnittet.

- Det är en oroande kombination när antalet fordon ökar samtidigt som användningen av skyddsutrustning minskar. Speciellt nu när vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

NTF mäter årligen cykelhjälm -och mopedhjälmsanvändningen i hela landet. Totalt genomfördes under maj månad cirka 120 000 observationer fördelade över samtliga län. Andelen som använder cykelhjälm ökar från 46 till 48 procent och det är användningen bland barn under 15 år som bidrar mest till ökningen. Cykelhjälmsanvändningen bland barn ökar från 58 till 61 procent medan användningen bland vuxna ligger kvar på 37 procent.
Däremot minskar användningen av mopedhjälm från 97 till 96 procent, vilket är samma låga nivå som uppmättes av NTF redan 2013. Nedgången bekräftas av andra observationsstudier på området, vilka till och med pekar på ännu lägre användning.

 Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller hade tappat sin hjälm vid olyckstillfället och cirka 40 procent av de mycket allvarligt skadade har fått en huvudskada,
- Här i Skaraborg ser vi en positiv ihållande trend vad gäller Mopedhjälm. 99 procentig användning av mopedhjälm är målet som Trafikverket har satt för år 2020. Och det är kul att vi kan uppfylla målet i Skaraborg även om det är långt kvar tills vi kan nå det nationella målet i hela landet. Säger NTF:s Skaraborgs verksamhetschef Petra Hansson.

Användningen av cykelhjälm och mopedhjälm varierar mellan länen. I Stockholms län är användningen av cykelhjälm den högsta i landet samtidigt som den uppmätta användningen av mopedhjälm är den lägsta i landet. Tre av fyra använder cykelhjälm i Stockholm medan användningen i Kronoberg, Skaraborg, Skåne, Värmland, Västmanland och Östergötland inte når över 40 procent.
I Stockholms län ligger mopedhjälmsanvändningen på 87 procent och i Västernorrland och Skåne är den 92 procent samtidigt som användningen i Blekinge, Halland, Fyrbodal, Gotland, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala, Västerbotten och Örebro län är i det närmaste 100 procentig.

För vidare information, vänligen kontakta:
- Verksamhetschef NTF Skaraborg Petra Hansson. 070 – 606 22 54

Fler använder mopedhjälm i Skaraborg

2019-09-11