Nu använder 36% cykelhjälm i SkaraborgAnvändningen av cykelhjälm ökar och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Skaraborg ligger användningen bland barn på 45% respektive vuxna på 22% vilket gör att Skaraborg är bland de sämsta i landet på hjälmanvändning.

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. Hjälmanvändningen i Skaraborg bland vuxna och barn ligger nu på 36% för cyklister respektive 96% för mopedister. I länet har vi genomfört 2 919 observationer fördelat på 13 kommuner. Den totala användningen var högst i Tibro kommun och lägst användning mättes upp i Skara kommun.


- Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen bland vuxna totalt i landet men ökningen bland barnen är extra viktig. Dock ligger Skaraborg sämst till i landet när det gäller hjälmanvändandet bland barn. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger NTF Skaraborgs verksamhetschef Petra Hansson.

Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i till exempel Östergötland, Kronoberg och Uppsala län inte ens kommer upp i 35 procents användning.

I Skaraborg ser vi inga större skillnader i cykelhjälmsanvändningen mellan större tätorter och mindre samhällen.

- Sannolikt bidrar mängden bilar, utsattheten som oskyddad cyklist i tät trafik och den upplevda risken i allmänhet till den höga cykelhjälmsanvändningen i Stockholm och Göteborg. Men det är inte farligare att cykla omkull i en storstad jämfört med någon annanstans i landet. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett var du bor, Petra Hansson.


Kontaktperson:
Petra Hansson, verksamhetschef NTF Skaraborg 070-606 22 54

Nu använder 36% cykelhjälm i Skaraborg

2020-10-14