Tid att reflektera

Sex av tio unga tycker inte att reflex är viktigt

Glömska är den absolut vanligaste anledningen till att reflexen lämnas hemma. Hälften av alla unga tycker dessutom att reflexen är för ful för att ha på sig, det visar en ny undersökning som gjorts av NTF Väst.

 

Undersökningen, som genomförts i samarbete med det oberoende undersökningsföretaget Nordic Viewpoint, visar att åtta av tio tycker att reflexen är viktig för den egna säkerheten. Av de svarande är det dock endast en femtedel som alltid använder reflex, och bland unga i åldrarna 18 – 24 är det bara sju procent som uppger att de alltid använder reflex.

”Det är oroväckande att se att så få, särskilt unga, använder reflex. 40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade sker när det är mörkt och att bära reflexer minskar risken för olyckor”, säger Petra Hansson, verksamhetschef på NTF Skaraborg.

Reflexer glöms bort och är fula
Siffrorna baseras på 517 enkätsvar från personer boende i Västra Götaland. Syftet med undersökningen var bland annat att få en uppfattning om hur reflexanvändningen ser ut i länet, men också en förståelse för varför människor inte använder reflex.

Av dem som svarar att de aldrig eller sällan använder reflex uppger 54 procent glömska som en orsak. Även bland unga mellan 18 och 24 är glömska en vanlig orsak, men 50 procent svarar också att de inte använder reflexer för att de är fula. Bland gruppen unga är det också färre som anser att reflexer är viktiga, endast 41 procent svarar att reflex är viktigt för den egna säkerheten.

”Vi måste öka kunskapen om hur viktig reflexen är. Synligheten i trafiken försämras avsevärt när mörkret faller på och om du bär mörka kläder och saknar reflex är risken stor att föraren inte upptäcker dig i tid. Med reflex syns du däremot redan på 125 meters håll, säger Petra Hansson.

 

Kampanj ska få fler att synas i mörkret

Under 2019 omkom 221 personer i trafiken och 3850 skadades svårt. Av de omkomna hade 26 personer blivit påkörda av motorfordon. I undersökningen svarar åtta av tio att de varit med om att behöva väja eller tvärstanna för gående som inte haft reflex. 46 procent svarar att det hänt flera gånger.

För att öka medvetenheten om reflexanvändning kommer NTF Skaraborg, NTF Fyrbodal och NTF Väst tillsammans med Västtrafik att dela ut gratis reflexer under vecka 45 på Drottningtorget/Centralstationen i Göteborg, Skövde resecentrum, Trollhättans resecentrum, Borås resecentrum och Vänersborgs resecentrum. Totalt kommer 40 000 reflexer att delas ut runtom i Västra Götaland.

- Det är viktigt att tänka på att reflexer inte bara hör hemma på mörka landsvägar. Att synas i höst- och vintermörkret är lika viktigt i tätbebyggda områden som på landet. Många olyckor sker just i tätorter, säger Petra Hansson, verksamhetschef på NTF Skaraborg.

I år är det dessutom extra viktigt att tänka på reflex då risken för smittspridning sannolikt innebär att många väljer bort kollektivtrafiken.

När fler väljer att gå eller cykla är det väldigt viktigt att man syns ordentligt i mörkret. Därför är vi glada över att kunna samarbeta med NTF för att få så många som möjligt att börja använda reflex”, säger Malin Bernhardsson, avdelningschef för marknad och kommunikation på Västtrafik.

Läs mer om reflexer på https://ntf.se/fragor-och-svar/gaende/reflexer/

 

Sex av tio unga tycker inte att reflex är viktigt

2020-10-29